Αλλάξετε τη φωτογραφία εξωφύλλου σας
Αλλάξετε τη φωτογραφία εξωφύλλου σας
Είμαι Τεχνολόγος Υγιεινολόγος και εργάζομαι σε μικροβιολογικό εργαστήριο τροφίμων και περιστασιακά απασχολούμαι στην εκπαίδευση ως εκπαιδεύτρια. Έχω ένα γιο.
Η κατάσταση του λογαριασμού χρήστη είναι Εγκρίθηκε