in , ,

Το αγάπησα!Το αγάπησα!

Οι ρόλοι της εκπαίδευσης στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη

Οι ρόλοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη αυξάνονται κάθε χρόνο και αυτό θα συνεχιστεί τις επόμενες δεκαετίες. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να θεωρηθεί ως κομβικό σημείο της γνώσης και της εφαρμογής της, ενός ιδρύματος που συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και ανάπτυξη μέσω της προώθησης της καινοτομίας και της αύξησης των υψηλότερων δεξιοτήτων. Θεωρείται ως τρόπος βελτίωσης της ποιότητας ζωής και αντιμετώπισης σημαντικών κοινωνικών και παγκόσμιων προκλήσεων.

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση ορίζεται ευρέως ως ένας από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης, ευημερίας και ανταγωνιστικότητας. Η UNESCO αναφέρει ότι ο κοινωνικός της ρόλος παρέχει τη σύνδεση μεταξύ του πνευματικού και εκπαιδευτικού ρόλου των πανεπιστημίων αφενός και της ανάπτυξης της κοινωνίας αφετέρου. Η αύξηση των δεξιοτήτων κρατά το κλειδί για υψηλότερα επίπεδα διαβίωσης και ευεξίας. Η επένδυση στη δημιουργία γνώσεων και η ενεργοποίηση της διάδοσής της είναι το κλειδί για τη δημιουργία υψηλού μισθού απασχόλησης και την αύξηση της παραγωγικότητας, επισημαίνει ο ΟΟΣΑ.

Ακολουθεί μια επισκόπηση των σημαντικότερων ρόλων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη σημερινή οικονομία:

Δημιουργία ποιοτικού εργατικού δυναμικού

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση δίνει σε ένα άτομο την ευκαιρία να πετύχει στη σημερινή παγκόσμια οικονομία. Τα σύγχρονα πανεπιστήμια παρέχουν στους φοιτητές τους διάφορα προγράμματα που στοχεύουν στην προετοιμασία τους για διαφορετικούς οικονομικούς τομείς, βοηθώντας τους να παραμείνουν και να προχωρήσουν στην αγορά εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, προγράμματα που κάνουν τη διαφορά για τα αποτελέσματα της αγοράς εργασίας και συμβαδίζουν με τις αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία και τις αλλαγές στη διαδικασία καινοτομίας. Τα πανεπιστήμια προωθούν τη δια βίου μάθηση. Προσφέρουν ευκαιρίες για να προσελκύσουν και να προσελκύσουν επαγγελματίες σε εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη.

Υποστήριξη επιχειρήσεων και βιομηχανίας

Η επιχείρηση έχει αλλάξει κατά την τελευταία δεκαετία, οι δυναμικές διαδικασίες πραγματοποιούνται σε μια σειρά από περιβάλλοντα και τοπία. Υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας σήμερα που δεν υπήρχαν πριν από αρκετές δεκαετίες. Η τεχνολογία αλλάζει τη φύση της εργασίας. Η έκθεση McKinsey του 2017 υπολόγισε ότι το 49% του χρόνου που αφιερώνεται σε εργασιακές δραστηριότητες παγκοσμίως θα μπορούσε να αυτοματοποιηθεί χρησιμοποιώντας υπάρχουσες τεχνολογίες. Οι απαιτήσεις σχετικά με τις δεξιότητες των εργαζομένων έχουν επίσης αλλάξει. Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διασφαλίζουν τη συνάφεια των γνώσεών τους, εντοπίζουν κενά δεξιοτήτων, δημιουργούν ειδικά προγράμματα και χτίζουν τις σωστές δεξιότητες που μπορούν να βοηθήσουν τις χώρες να βελτιώσουν την οικονομική ευημερία και την κοινωνική συνοχή, να προσαρμόσουν την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού στην οικονομία και να αλλάξουν τη ζήτηση για τις νέες δεξιότητες, να αναπτύξουν σχετικές δεξιότητες και να ενεργοποιήσετε την παροχή δεξιοτήτων, και έτσι να υποστηρίξετε τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης.

Φροντίζοντας την έρευνα και προωθώντας τεχνολογίες

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι μοχλός τεχνολογίας και καινοτομίας. Μία από τις αποστολές των σύγχρονων πανεπιστημίων και κολεγίων είναι η εξεύρεση λύσεων σε μεγάλες προκλήσεις και η διεξαγωγή έρευνας σε τομείς παγκόσμιας προτεραιότητας, συμβάλλοντας σε κοινωνικά αποτελέσματα όπως η υγεία και η κοινωνική δέσμευση. Συχνά στοχεύει στο σχεδιασμό τεχνολογιών που οδηγούν σε νέα προϊόντα και την παροχή προηγμένης τεχνολογίας για χρήση.

Η γνώση είναι η πραγματική βάση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: η παραγωγή της μέσω της έρευνας, η μετάδοσή της μέσω της διδασκαλίας, η απόκτηση και η χρήση της από τους μαθητές. Ως εκ τούτου, η αριστεία πρέπει να παραμείνει ο πρωταρχικός στόχος οποιουδήποτε ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων σε οποιαδήποτε χώρα. Αυτά τα ιδρύματα εστιάζουν στην ποιοτική εκπαίδευση, ενθαρρύνουν τους μαθητές και λαμβάνουν υπόψη τα προφίλ και τις ειδικές ανάγκες των μαθητών, ενισχύουν την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και εκθέτουν τις βέλτιστες πρακτικές εργασίας και δημιουργούν κίνητρα για την προσέλκυση των πιο έμπειρων εκπαιδευτικών.

Από giorgos

Να σας συστηθώ: είμαι ο Γιώργος και όλα αυτά τα χρόνια, έχω «ξαναζήσει» τα παιδικά μου χρόνια ενώ έχω γνωρίσει γονείς με το ίδιο πάθος και αγάπη προς τα παιδιά!

Αφήστε μια απάντηση

Kids Summer Concept @OAKA by Αεί Φέρειν

Η Αντιγόνη του Σοφοκλή έχει πρεμιέρα στο Βεάκειο