in

Προγράμματα Σχολών Γονέων στο Νομό Δυτικής Αττικής!

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ στο Νομό ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 7 εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.

Αναλυτικότερα το έργο στοχεύει στο να :
•    Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια
•    Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους
•    Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους
•    Ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να υποστηριχθεί συνεργασία τους με τους/τις εκπαιδευτικούς
•    Αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες προκειμένου οι γονείς να μπορούν να  βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου,  δημοτικού,  γυμνασίου και  λυκείου
•    Ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους
•    Ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους
•    Γίνει κατανοητή η θέση των ατόμων τρίτης ηλικίας στην κοινωνία, την οικογένεια και τα κοινά
•    Γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους
•    Βελτιωθεί η διαχείριση του οικογενειακού προγραμματισμού
•    Παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
•    Ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες

Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:
1.    Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή, διάρκειας 50 ωρών
2.    Διαφυλικές σχέσεις, διάρκειας 25 ωρών
3.    Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία, διάρκειας 25 ωρών
4.    Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών
5.    Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, διάρκειας 25 ωρών
6.    Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, διάρκειας 50 ωρών
7.    Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών
Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Οι βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στα τμήματα των παραπάνω προγραμμάτων είναι:
•    Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας
•    Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο
•    Υγεία και  ασφάλεια στο χώρο της οικίας, του σχολείου και χώρων παιδικής αναψυχής.
•    Εξάρτηση από καπνό, αλκοόλ, ναρκωτικά
•    Οδική συμπεριφορά και ασφάλεια
•    Θέματα διατροφής
•    Σημασία της σωματικής άσκησης
•    Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
•    Σεξουαλική Αγωγή
•    Τρίτη ηλικία και οικογένεια
•    Διαχείριση ελεύθερου χρόνου
•    Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
•    Επαγγελματικός Προσανατολισμός
•    Κατανάλωση και Διαφήμιση
•    Οικογενειακός Προϋπολογισμός
•    Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων- παιδιού
•    Εκπαιδευτικοί, οικογένεια και διάγνωση κλίσεων
•    Προώθηση της ισότητας των φύλων
•    Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών/τριών
•    Συνεργασία γονέων-μεταναστών
•    Ψυχολογική Υποστήριξη
•    Αγωγή Υγείας
•    Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
•    Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 18-20 ατόμων.

Για  πληροφορίες και εγγραφές

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Κα ΛΙΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 6936642051 2105582104
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Κα ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ 2105537307
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ Κος ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 6942577552
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ Κος ΡΗΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 6944503195 2296024653 ΚΑΙ Κα ΚΑΤΡΑΚΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2296082611
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Κος ΔΡΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΥΜΝ-ΛΥΚ 2102484975 – Κος ΡΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 2102482233 ΚΑΙ Κα ΚΟΣΜΑ 2102474675
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΟ email: (ΟΝΟΜΑ- ΠΕΡΙΟΧΗ- ΤΗΛΕΦΩΝΟ-email)
(Υπεύθυνος Σχολής Γονέων Ντάλλας Ευάγγελος, Τηλ. 6977171618)

Από giorgos

Να σας συστηθώ: είμαι ο Γιώργος και όλα αυτά τα χρόνια, έχω «ξαναζήσει» τα παιδικά μου χρόνια ενώ έχω γνωρίσει γονείς με το ίδιο πάθος και αγάπη προς τα παιδιά!

21 Comments

Leave a Reply
  1. πολύ καλή πρωτοβουλία για μας τους διαρκώς αγχωμένους γονείς. έχω μιλήσει με γονιό που το παρακολούθησε και τον βοήθησε πάρα πολύ, τον απενοχοποίησε, πράγμα πολύ βασικό για έναν γονιό για να μπορεί να λειτουργεί με λιγότερες ενοχές και ανασφάλειες.

  2. το προβλημα ειναι ομως οτι οι περισσοτεροι γονεις ειναι συνεχως στο τρεξιμο για να τα προλαβουν ολα και εαν δουλευουν ειναι ακομα περισσοτερο δυσκολο να παρακολουθησουν καποιο τετοιο προγραμμα εκτος εαν χορηγειται καποια εκπαιδευτικη αδεια, γνωριζετε?

  3. το αρθρο ειναι αρκετα κατατοπιστικο, μονο που δεν λεει ημερομηνιες,αλλά και τις ημερες των σεμιναριων. παντα ειναι χρησιμο να ενημερωνεσαι για θεματα που αφορουν τα παιδια ,απο οποιαδηποτε θεση κι αν βρισκεσαι! γονιος ή εκπαιδευτικος. εν τω μεταξει , το site της δια βιου μαθησης δεν ειναι προσφατα ενημερωμενο, οποτε χρειαζεται ενα τηλεφωνο, για καλυτερη διελευκανση.

  4. στο δημο μας μεσω του παιδικου σταθμου μαθαμε πριν λιγες μερες για τη σχολη γονεων και φυσικα εγγραφηκαμε ηδη. θεωρω οτι η πολιτεια κανει ενα σημαντικο βημα, ωστε να αφυπνισει τους γονεις και να τους λυσει τα χερια. αναζητηστε στους δημους σας λεπτομερειες!

  5. Έχω παρακολουθήσει 2 κύκλους “μαθημάτων” και άλλους 2 ο σύζυγος. Οργανώθηκαν από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του δημόσιου δημοτικού σχολείου που φοιτά ο γιος μου στον Δήμο Αθηναίων νομίζω και σε συνεργασία με την Ένωση Γονέων και κάποια σχετική υπηρεσία του Δήμου. Παρέχονται δωρεάν, γίνονται 1 φορά την εβδομάδα απόγευμα στον χώρο του σχολείου, διαρκούν περίπου 2-2,5ώρες και είναι θαυμάσια εμπειρία. Εμείς κατορθώσαμε να γίνουμε μία πολύ αγαπημένη ομάδα, παρότι γονείς με παιδιά σε διαφορετικές ηλικίες και διαφορετικές προσωπικές ανάγκες, βρισκόμαστε ακόμη και τώρα που τελείωσαν τα δικά μας “μαθήματα”, δεθήκαμε -με άλλους περισσότερο και με άλλους λιγότερο, περνάμε καλά, νιώθουμε ασφάλεια όταν βρισκόμαστε και αντλούμε δύναμη και αισιοδοξία ο ένας από τον άλλο σε μια εποχή που αυτά τα έχουμε απόλυτη ανάγκη. Ψάξτε τι δυνατότητες υπάρχουν να γίνουν και μέσα στα δικά σας σχολεία με τους συλλόγους σας και τα σχετικά όργανα. Αξίζει τον κόπο!

  6. Παρακολουθώ αντίστοιχο πρόγραμμα στο Δήμο Νέας Ιωνίας τα τελευταία δύο χρόνια. Η θεματική είναι πολύ ενδιαφέρουσα και έχει καλύψει σε πολλά σημεία τους προβληματισμούς μου ως γονιός. Θα συμφωνήσω με την raniatakis για τις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των γονιών που συμμετέχουν, από κάποια στιγμή και μετά το μάθημα παύει να έχει τη μορφή διάλεξης και γίνεται συμμετοχικό. Ο καθένας καταθέτει την εμπειρία ή τον προβληματισμό τους και η απάντηση δίνεται σε συνεργασία με τους υπόλοιπους γονείς. Στο διάστημα που παρακολουθώ τη συμβουλευτική έχω δημιουργήσει δυνατούς δεσμούς με πολλούς γονείς. Επειδή μάλιστα το πρόγραμμα αυτή το χρονιά πραγματοποιείται στους χώρους του δημοτικού της κόρης μου, έχω γνωρίσει πολλούς γονείς φίλων της και αισθάνομαι ότι είμαι και εγώ μέρος του σχολείου.
    Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, ο Δήμος έχει μόνο το γραφειοκρατικό κομμάτι, συνεπώς εναπόκειται στη καλή θέληση των υπηρεσιών και στη κινητοποίηση των συλλόγων γονέων προκειμένου να πραγματοποιηθεί. Εμένα με βοήθησε πολύ, ελπίζω να μπορέσουν όλοι οι γονείς να παρακολουθήσουν κάτι αντίστοιχο.

Αφήστε μια απάντηση

Φρούτα και λαχανικά στην παιδική ηλικία

“Ψωνίζω συνετά… Δεν σκορπάω τα λεφτά!” Ένα παραμύθι για την οικονομία και την κατανάλωση